facebook
Zalo

catalogue

Video

Hotline

Chính sách

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin của CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI MTV được thiết kế nhằm đảm bảo sự an toàn, bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác. Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ một cách an toàn và không bị lạm dụng.

 1. Thu thập thông tin:

  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và liên quan để thực hiện các giao dịch và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  • Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin cá nhân trái phép hoặc không cần thiết và không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự cho phép của khách hàng.
 2. Lưu trữ thông tin:

  • Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong một môi trường bảo mật, với các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc lạm dụng thông tin.
 3. Sử dụng thông tin:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ cho mục đích cụ thể và hợp pháp, bao gồm việc thực hiện giao dịch, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng và liên lạc với khách hàng.
  • Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo mà không có sự đồng ý của khách hàng.
 4. Chia sẻ thông tin:

  • Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của khách hàng hoặc khi cần thiết để thực hiện giao dịch hoặc tuân thủ yêu cầu pháp luật.
 5. Bảo vệ thông tin:

  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng khỏi truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đáng.
 6. Tuân thủ quy định:

  • Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật và quy định bảo mật thông tin cá nhân áp dụng trong lĩnh vực hoạt động của chúng tôi.

Chính sách bảo mật thông tin của CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI MTV được thiết lập nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và xử lý một cách an toàn. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và sự riêng tư của thông tin cá nhân và luôn nỗ lực nâng cao các biện pháp bảo mật để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về bảo mật thông tin.