CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI MTV

facebook
Zalo

catalogue
Catalogue

Video
Video

Hotline
Hotline

Tuyển dụng
Tuyển dụng

SFA
LIZENS VIETNAM SHOWROOM
Maple products banner
Maple banner
IRON HURMAN
MTV Banner

Về chúng tôi

Chất lượng - Uy tín - Cao cấp

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Hơn 15 năm phân phối các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cung ứng cho xây dựng và cơ điện.

Sản phẩm

Sản phẩm

Chất lượng vượt trội hoàn toàn, tiêu chuẩn Quốc tế.

Dịch vụ

Dịch vụ

Chuyên nghiệp - Uy tín

Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động

Đóng góp thiết bị thiết thực để xây dựng đô thị hóa đất nước.

Dự án đã hoàn thành

Chất lượng - Uy tín - Chuyên nghiệp